Visuel sans

Den visuelle sans, eller synssansen, aktiveres via synsfeltet. Stimuli kan være lys, farver, skikkelser, billeder, tekst, mm. Den visuelle sans kan herigennem reagere opkvikkende eller døsende alt efter hvilken type stimuli personen udsættes for og den terapeutiske virkning kan øges ved samtidig at stimulere den auditive sans, fx igennem hjælpemidler som video, boblerør mm. Du finder mere viden om synssansen nederst på siden.

Viser 1–32 af 104 resultater

Active Filters: Clear Filters

Mere om den visuelle sans

Den visuelle sans, eller synssansen, stimuleres gennem synet og handler om at se. Sansestimuli kan være lys, farver, skikkelser, billeder, tekst, mm. og kan have en arousal øgende opkvikkende eller døsende effekter på mennesker. Tilrettelæggelse af hjælpemidlets intention, altså om man ønsker en arousalt dæmpende eller øgende virkning, sker forud for sansestimulansen og hos MultiCare bistår vi gerne med råd og vejledning i vores produktgruppers terapeutiske funktioner. Du kan læse mere om stimuli af den visuelle sans og vores arbejde med samme nederst på siden. Ordet visuel er udledt af det latinske ord visualis, som betyder ‘at se’. Visuel sansning omfatter enhver sansning der foregår via synsfeltet. Vi bruger dermed den visuelle sans til læring om hvordan verden ser ud, til at kunne kende andre mennesker, til at fornemme tid og placere og forstå genstande. Synssansen kræver træning fra livets begyndelse og vil med alderen langsomt svækkes. Langsomt vil vores opfattelse af farve forandre sig og optikken vil hælde mod at se længere eller kortere.

Synssansen og andre fjernsanser

Den visuelle sans er en fjernsans, eller sekundærsans, modsat den vestibulære sans (ligevægtsansen), den proprioceptive sans (bevægelsesansen) og den taktile sans (følesansen) som er nærsanser (eller primærsanser). Distinktionen mellem disse findes i hvorhvidt sansningen kommer indefra (kroppen) eller udefra (omverdenen). Almindelige børn vokser op med et større fokus på begreberne som omfatter fjernsanserne i sin opvækst (børnehave, skole, institutioner). Det er dog ikke alle, som fødes med evnen til selvstændigt, at kunne træne og stimulere nærsanserne. Hertil benyttes særlige hjælpemidler og sanserum.

Andre fjernsanser er:

  • den auditive sans (høresansen)
  • den olfaktoriske sans (lugtesansen)
  • den gustatoriske sans (smagssansen)

Sanserum og kombinationsstimuli

I et sanserum er formålet sjældent, at stimulere udelukkende én sans. Tværtimod er et sanserum indrettet således, at der søges en stimuli henover alle eller de fleste sansenerver ad gangen. Dette for, at ‘lade batteriet’ grundigt op hos borger og sikre, at de sansemotoriske centre bliver styrket. Eksempler på dette kan være, at man søger, at stimulere både den auditive (musik og lyd), den visuelle (farver og lys) med den taktile sans (berøring og føling). Smukke lysnuancer strømmer ind gennem øjet til dejlige afslappende toner fra en panfløjte samtidig med, at der føres en nubret bold i cirkelbevægelser henover ryg og arme.

Sensitiv synssans og blindhed

Nogle mennesker er særligt sensitive overfor lys eller reagerer voldsommere når de ser bestemte ting og billeder. Dette kaldes populært for lysskyhed, kan betyde, at borger oplever voldsom ubehag ved skarp lys eller bevægelsen fra mørke til lys. Omvendt kan et menneske have nedsat synsevne eller være blinde. Det betyder, at terapeuten vil søge, at mætte den visuelle sans igennem kraftigere farve- og lysmetoder.  og vil ofte være ekstra opsøgende overfor taktil stimuli. Når en mætning endelig opnås kan det medføre smertelige og forstærkede sanseindtryk og kan medføre store terapeutiske udfordringer.

Formålet er at sikre menneskers evne til, at kunne opfange farer. Det kan fx være at reagere på varme eller kulde, smerte, ubehag mm. Brænder vi os på noget varmt, sender kroppen automatisk signaler til hjernen, som lynhurtigt trækker legemsdelen til sig, ligesom den efterfølgende smerte skal lære os at passe på næste gang. Således bidrager taktilsansen til centralnervesystemet og er en vigtig komponent i hjernens sansemotoriske centralsystem. Andre sanser, som fx synssansen eller høresansen evner ikke føling, men bidrager ligeledes til andre vigtige dele af sansesystemet. Mangler et menneske derimod en eller flere sansemotorikker, bliver taktilsansens rolle forstærket. Et eksempel kan være, at blindes følesans er langt bedre udviklede end ikke-blinde.

Hvordan stimuleres den visuelle sans?

Forstyrrelser på taktilsansen hos mennesker med nedsat funktion kræver særlige hjælpemidler. Fordi taktil stimuli opereres via huden, menneskets største organ, er denne sansemotoriske produktgruppe i hovedfokus hos os i MultiCare.

Eksempler på taktil sansestimuli kan være:

  • Bolde: leg eller langsomme cirkelbevægelser på kroppen.
  • Interaktive tøjdyr: stimulering med tekstur (pels), tyngde (vægt), bevægelse og leg.
  • Hud mod hud: blød eller fast berøring eller massage særligt hos de som oplever hudsult, fx ældre.
  • Social interaktion: kram, fingertegning på ryggen, hovedbundsnusseri, ringercirkler i ansigtet, mm.

Samtidig er en af de fornemmeste terapeutiske udgangspunkter, at man er forholder sig til hvornår der bør anvendes arousalt øgende eller dæmpende taktilstimuli. Vi anbefaler altid, at der drages på en positiv og behagelig form for stimuli og hos MultiCare bistår vi gerne med vejledning om særlige produktkategorier velegnet til særlige behov for taktil balance.