Proprioceptiv sans

Den proprioceptive sans, også kaldet bevægelsessansen eller muskel- og stillingssansen opfatter kroppens position, bevægelser, tyngedekraft, vægt mm. ved at sanse muskler, sener og led. Stimulering af stillings- og muskelsansen kan være alt fra tyngdedyne, boldbad, interaktive pelsdyr osv. til massage eller en række former for motion eller kropsøvelser, som trækker muskler sammen og strækker dem ud. Du kan læse mere om stimulering af den proprioceptive sans nederst på denne side.

Viser 1–32 af 50 resultater

Active Filters: Clear Filters

Mere om den proprioceptive sans

Proprioceptiv sansning sender beskeder fra kroppens muskler, sener, ligamenter og led op til hjernecentret hvor disse neurologiske data behandles. Bevægelsessansen opfatter således kroppens position, bevægelser, tyngedekraft, vægt, mm. ved at sanse muskler, sener og led. Ordet proprioceptiv kommer af ordet proprius, som betyder ‘sig selv’. Således registrerer sansningen forandring i tryk gennem bevægelse og ved at mærke modstand – eksempelvis mod et underlag. Sansen er tæt forbundet med både den vestibulære sans og sammenkobles ofte i samspil med den taktile sans under samlebetegnelsen kinæstetisk sans.

Proprioception

Proprioception defineres som “perception af led og kropsbevægelser samt position af kroppen eller kroppens dele i rum“. Det kan også udtrykkes som en ubevidst fornemmelse af kroppen. Fornemmelser der bruges til automatiske bevægelser, hvor der ikke tænkes videre over bevægelsen, da proprioception klarer dette automatisk. Den mere bevidste opfattelse af bevægelsen, eller mere avancerede form for priprioception, inddrager erkendelse, og kaldes for kinæstetisk information. Kroppen skal her udføre bevægelsen for, at kunne “fodre” sansen. I dag anvendes de to terminologier, proprioception og kinæstetisk, ofte som synonymer, selvom man egentlig kan tale om, at proprioception hele tiden finder sted, hvorimod at kinæstetisk information blot foregår, når det erkendelsesmæssige er tilknyttet bevægelsen.

Hvorfor skal bevægelsessansen stimuleres?

Den proprioceptive sans primære formål er, at opfange både dynamiske og statiske stræk. Den har således tre vigtige funktioner; 1) at bestemme muskelspænding, 2) oprette krops positur og 3) kontrollere bevægelser.

Bevægelsessansen skal stimuleres hyppigt, da kroppen ellers risikerer at blive ‘sanseløs’. Dette kan sommetider blot kræve et vip med en fod, et positionskifte eller et lille træk på skulderen. Sansen aktiveres således gennem ændringer i tryk, der sker i led og muskler ved bevægelse. Bevægelsessansen er den sans, som er mest følsom over for deprivation; såfremt at den ikke stimuleres hyppigt (f.eks. ved at personen forhindres i at kunne bevæge sig), vil der hurtigt kunne opstå følgevirkninger såsom angst, aggression/apati, ændret hjerterytme og lign.

Den mest effektive stimulus til muskeltene er stræk.

Hvordan stimuleres den proprioceptive sans?

Som nævnt indledningsvis, kan stimulering af bevægelsessansen f.eks. foregå ved anvendelse af produkter og metoder der er med til at trække muskler sammen og strække dem ud. Nedenfor er listet nogle eksempler på, hvordan proprioceptiv sansestimuli kan imødekommes:

  • Massage: f.eks. ved hjælp af massageapparater eller manuel massage fra massør eller terapeut. Vi anbefaler her vores massagemåtte.
  • Musikvibrationsvandsenge- og boldbad: både stimulering af bevægelsessansen ved brug af musikvibrationssenge og boldbad kan være ideelt for de fleste mennesker, idet disse formår at komme omkring hele kroppen, når denne bevæges heri. Vi forhandler forskellige typer af boldbade og musikvibrationssenge, som kan specialfremstilles og tilpasses efter specifikke behov og mål.
  • Tyngde og modstand: en måde at fremme fornemmelsen af kropsbevidsthed på, kan være gennem sensorisk tyngde-stimulering. Dette er meget beroligende til mennesker med motorisk og psykisk uro, som f.eks. ønsker en bedre søvn. Dertil kan en tyngdedyne være ideel – læs mere om en sådan her.

Generelt gælder, at mennesker gennem leg og bevægelse træner og koordinerer kroppens små og store bevægelser. Gennem fortsat træning lærer kroppen aktivt at koordinere kropsbøjninger, at rette kroppen ud, spænde op og slappe af. Bevægelsessansen kan således generelt stimuleres ved at strække arme og ben og ved at række ud efter genstande, samt ved at træne kaste/gribe-bevægelser samt trille/rulle-bevægelser.

Ubalance i proprioceptivsansen

Mennesker der har få kræfter (specielt ældre) kan let føle sig trætte i muskler og led. De kan f.eks. have et svagt håndgreb eller være klodsede i deres bevægelser, hvilket kan forårsagde at de har svært ved at manøvrere rundt og f.eks. sætte sig ordentligt i møbler og på redskaber. Ved proprioceptiv ”sult” vil en naturlig reaktion ofte være, at  forsøge at stimulere sig selv. Dette ved f.eks. at gå på tæer, ved at hoppe eller ved f.eks. at skære tænder eller bide i genstande. Denne selvstimulerende adfærd  har til hensigt at dæmpe et forstyrret nervesystem, og ”sansesproget” fortæller blot, at vedkommende trænger til en øget grad af beroligende proprioceptiv stimulans. Denne adfærd kan imødekommes ved, at give vedkommende en genstand at bide i eller at holde på, som er skabt til netop sådan en uro. En idé kunne være, at aktivere vedkommende ved hjælp af mundstimulerings-genstande, såsom mundtyggeredskaber.

Det er værd, at skrive sig bag øret, at sansestimulering af det proprioceptive system ikke kan overdoseres såsom de øvrige former for sansestimuli kan. 

Vi hos MultiCare anbefaler altid, at stimulering foretages på en positiv og behagelig måde, og vi bistår gerne med vejledning om særlige produktkategorier velegnet til særlige behov for bevægelsessansen.