Demens

I denne kategori har vi samlet nogle af de produkter, som vores erfaring fortæller os, er relevante og nyttige til personer med demens. Demens er en sygdom i hjernen, og den viser sig ved svækkede kognitive funktioner. Især hukommelsen bliver ramt. Risikoen for at få demens stiger med alderen. Vi har et bredt udvalg af sansestimulerende produkter. Der er fokus på, at den stimuli der gives, kan være gavnlig for mennesker, som har kognitive udfordringer.

Viser 1–32 af 77 resultater

Active Filters: Clear Filters

Tegn på demens

Hvis du eller dine pårørende oplever følgende symptomer, kan det være tegn på begyndende demens. Men det kan også være tegn på andre sygdomme. Derfor er det altid en god ide at bestille en tid hos lægen, hvis du er bekymret.

Demens symptomer:

  1. Glemsomhed
  2. Besvær med at udføre kendte opgaver
  3. Problemer med at finde de rigtige ord
  4. Svært ved at orientere sig i tid og sted
  5. Svigtende dømmekraft
  6. Problemer med at tænke abstrakt
  7. Glemmer hvor ting er
  8. Forandringer i humør og adfærd
  9. Ændringer i personligheden
  10. Manglende initiativ

Det er helt normalt at opleve et eller flere af punkterne, uden det er ensbetydende med, at du er ved at udvikle en demenssygdom. Det er først hvis problemerne optræder hyppigere end de plejer, eller tydeligvis bliver værre, at du bør kontakte lægen.  Det er lægen, som kan stille diagnosen, ofte ved hjælp af inddragelse af pårørende eller andre med godt kendskab til den demente.

Udvikling/progression af demens

3 faser

Demens udvikler sig som regel langsomt og gradvist. Udviklingen inddeles ofte i 3 faser som er følgende:

Mild:

Problemer med hukommelsen og svært ved at sætte navn på ting og mennesker.

Moderat:

Større problemer med sprog og koordination.

Svær:

Fysisk og motorisk svækkelse.

De fleste, som har demens, bliver efterhånden plejekrævende, og ofte er det nødvendigt for den demente at komme på plejehjem i sidste stadie af sygdommen.

Behandling af demens

Sygdommen kan endnu ikke behandles, men der findes forskellige former for medicin, som i en tid kan gøre symptomerne mildere.

En vigtig del af behandlingen er at skabe tryghed for den demente og de pårørende. Det er desuden vigtigt, at den demente person forsøger at træne og vedligeholde sine intellektuelle funktioner bedst muligt. Man bør undgå at isolere sig og blive passiv.

Sansestimulering til personer med demens

Det er vigtig at have fokus på, at selvom en person er ramt af demens, så er personens følelsesregister fortsat intakt. Derfor er det relevant at have fokus på, hvordan en dement borger kan stimuleres, således at de gode følelser bliver aktiveret.

Dette kunne fx gøres ved hjælp af Molly. Hun er en interaktiv kat, som reagerer på berøring. Molly er naturtro og kan med sine bevægelser og lyde virkelig fremkalde et omsorgsgen og vække glæde. Der kan også opnås en positiv erindringsoplevelse sammen med Molly. Hvis borgeren er mere til hunde end katte, er Max også en mulighed. Max har de samme egenskaber som Molly.

Til den demente borger, som måske er motorisk urolig, kunne en gyngestol med tryghedspolstring være en løsning. Den stimulerer muskel-/ledsansen og virker derved beroligende.

Ønskes der et større sansemæssigt udbytte af stolen, anbefaler vi at få indbygget musikvibration i stolen. Stolen kan med musikvibration spille lige den musik, der ønskes. Det kan fx være beroligende musik, eller det kan være musik, som kan være erindringsskabende.

Det er vigtigt, at demente borgere bliver stimuleret kognitivt for at opretholde så mange kognitive funktioner som muligt. Hos MultiCare har vi et bredt udvalgt af produkter som stimulerer og aktiverer de kognitive funktioner. Puslespil er en god og anvendelig måde at give kognitiv stimuli på. Vores puslespil med 3 brikker eller vores kæmpepuslespil er særligt egnede til personer med demens.