Viser 65–79 af 79 resultater

Active Filters: Clear Filters

Autisme spektrum forstyrrelser

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af psykiske udfordringer som er beslægtet med hinanden.

Autisme er en medfødt psykologisk udviklingsforstyrrelse. Du kan ikke se på et menneske, om han eller hun har autisme. Men for personer med autisme medfører det, at verden opleves på en anderledes måde. Personer med autisme har svært ved at indgå i sociale sammenhænge, og det kan være svært at kommunikere med andre mennesker. Disse vanskeligheder hænger ofte sammen med en nedsat evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. I mange tilfælde kan personer med autisme også have problemer med både det talte og forståede sprog.

Mennesker med autisme har et meget forskelligt funktionsniveau. Nogle har en normal begavelse og kan klare sig med meget lidt støtte. Denne gruppe er ofte selvhjulpne i hverdagen. Andre har kognitive funktionsnedsættelser og har brug for massiv støtte og hjælp.

Symptomer på autisme spektrum forstyrrelser

  • Har vanskeligt ved at have fælles glæde og opmærksomhed med andre samt udvikle en tæt tilknytning til sine forældre og andre nære personer.
  • Har svært ved at involvere nære personer i interesser og fornøjelser.
  • Har svært ved at benytte øjenkontakt, mimik og gestik ved kontakt og samtale.

Forskellige typer af autisme

Infantil autisme

  • Symptomer ses tidligt hos børn.
  • Mangelfuld eller forsinket udvikling af sproget.
  • Mangelfuld evne til social kommunikation.
  • Ofte ses stereotype ritualer eller tvangspræget adfærd.

Atypisk autisme

Kan være atypisk i forhold til infantil autisme på 3 måder:

  • Atypisk med hensyn til hvilken alder tilstanden begynder i. De første symptomer ses ofte først efter 3-års alderen.
  • Atypisk med hensyn til symptomer, således at ikke alle symptomer ses. Det er dog et krav, at der skal være mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil.
  • Atypisk med hensyn til både begyndelsesalder og symptomer.

Aspergers syndrom

  • Mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil.
  • Normal formel udvikling af sproget, men vanskeligheder med at bruge sproget i social kommunikation.
  • Tendens til et gammelklogt og formelt sprog.
  • Normal intelligens.
  • Stereotype gentagende aktiviteter eller stereotype begrænsede interesser.

Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse

  • Der er ingen kriterier for diagnosen.
  • Benyttes primært når kriterierne for infantil autisme, aspergers syndrom eller atypisk autisme ikke er opfyldt, men der observeres tydelige vanskeligheder indenfor området.
  • Der skal være vanskeligheder med evnen til gensidigt socialt samspil.

Behandling

Som udgangspunkt anvendes der ikke medicin mod autisme. Dog kan angst, hyperaktivitet og adfærdsforstyrrelse blive så opfattende, at man vil vælge medicinsk behandling til disse udfordringer.

Ofte er der fokus på, hvordan de enkelte symptomer kan forbedres. Dette sker ved hjælp af psykologiske og pædagogiske indsatser. Jo tidligere, der sættes ind, jo bedre. Indsatserne kan for eksempel handle om at stimulere personens kommunikation, sociale relationer og sprogfærdigheder.

Struktur, forudsigelighed og gentagelser er vigtige elementer i at støtte, guide og hjælpe mennesker med autisme.

Sansestimulering til mennesker med autisme

Afslapning, fordybelse og ro er et godt udgangspunkt for sansestimuli til mennesker med autisme. Desuden er det relevant at være opmærksom på ikke at overstimulere. Et forslag til en givende sansestimulering kunne være at spille noget beroligende musik – fx vores CD’er med afslappende lyde – eller starte en beroligende film. Her er nogle bud på gode film: DVD silent nature.

At kigge på et boblerør kan også være beroligende og samtidig være visuelt stimulerende. Du kan tage et kig på boblerør lige her. Til disse afslappende aktiviteter kan der med fordel anvendes tyngdetæpper eller kugledyner for at skabe ekstra grounding.