Leg og læring

Leg og læring er to tæt forbundne aspekter af børns udvikling, der spiller en afgørende rolle i dannelsen af færdigheder og viden. Leg er ikke kun sjov, men det er også en fundamental måde, hvorpå børn lærer. Gennem leg udforsker børn deres omgivelser, som udvikler deres sociale og kognitive kompetencer.

Læs mere nederst på denne side.

Viser alle 9 resultater

Active Filters: Clear Filters

Mere om leg og læring

Aktiv leg, såsom kravle, løbe, hoppe og klatre, er afgørende for udviklingen af motoriske færdigheder og kropsbevidsthed. Legen fremmer både grov- og finmotoriske færdigheder. Disse lege kan underbygges med f.eks. TAKTILE MÅTTER eller TAKTILE SANSESKRIVER som både stimulerer følesansen og udfordrer balancen.

Læringsstile

Læringsstile refererer til de forskellige tilgange og præferencer, som enkeltpersoner har, når de optager, behandler og husker information. Der er flere teorier og modeller, der beskriver forskellige typer af læringsstile. Fælles for teorierne er, at de alle bygger på, at der findes en lang række forskellige læringsstile, som påpeger, at børn lærer meget forskelligt. Dette bør der være opmærksomhed på, når undervisningen af børnene planlægges.

  • Logisk/matematisk
  • Visuel
  • Auditiv
  • Kropslig/kinæstetisk
  • Social
  • Individuel
  • Analytisk

Ved at inkludere forskellige elementer i en aktivitet, der appellerer til både visuelle, auditive, taktile og andre læringsstile, kan man styrke helhedsforståelsen og dette kan være yderst gavnligt for børns læring. Et oplagt produkt er ORDKLODSER eller BOGSTAVKLODSER fra KUBLOS, som giver helt særlige muligheder for at kombinere mange forskellige læringsstile i samme aktivitet. Det er med lethed muligt at få både de visuelle, kropslige, social og analytiske læringsstile i spil, til glæde og gavn for både børn og voksne.

En anden mulighed for at lave en spændende kombination af de forskellige læringsstile er med et ACTIVE FLOOR hvor både lys, lyd og bevægelse bliver kombineret på det interaktive gulv som giver et utal af muligheder med forskellige spil og aktiviteter.

Læs mere om, hvordan leg og læring hænger sammen med sansestimuli her.