Sansestimulering og værdien af erindringer for ældre og mennesker med demens

Omsorg til ældre er en afgørende og ansvarsfuld opgave, der kræver en holistisk tilgang for at sikre, at de ældre oplever en værdig, kærlig og tryg alderdom.

At skabe et stimulerende og berigende miljø for ældre og mennesker med demens er vigtigt for at forbedre livskvaliteten og fremme det mentale velbefindende. Gennem målrettet arbejde med sansestimulering og kognitiv stimulering kan man åbne døre til erindringer og skabe meningsfulde øjeblikke. Der kan desuden skabes aktivitet.

Omsorg til ældre

Identitet og selvforståelse gennem erindringer

Erindringer er byggestenene i vores identitet. Ved at huske begivenheder og relationer skaber ældre en sammenhængende fortælling om deres liv. Dette bidrager til en stærkere selvforståelse og en følelse af kontinuitet, også når andre aspekter af deres liv måske ændrer sig.

Genskabelsen af positive erindringer eller genoplevelsen af glade stunder kan have en direkte indflydelse på livsglæden. Ved at bringe positive minder frem skaber vi øjeblikke af glæde, taknemmelighed og tilfredshed. Det har en positiv effekt på den overordnede livskvalitet.

De ældre kan desuden drage visdom af tidligere oplevelser, lære af udfordringer og finde mening i deres livshistorie. Brug f.eks. enkle digitale værktøjer som det digitale fotoalbum, videoer fra tidligere begivenheder eller virtuelle ture til steder fra fortiden.

I erkendelse af værdien af erindringer og behovet for at hjælpe ældre med at huske, skaber vi en berigende oplevelse for dem. Samtidig skaber vi et fundament for at bevare deres unikke bidrag til den kollektive fortælling om vores samfund. Ved at værne om erindringerne respekterer vi og fejrer vi det rige liv, som ældre har levet og stadig lever.

Sansestimulering er også berigende for de pårørende

At håndtere demens kan være en udfordrende rejse, både for den person, der lever med sygdommen, men også for de pårørende. I de senere år er der kommet øget opmærksomhed omkring brugen af sansestimulering som en positiv tilgang til personer som rammes af demens. Denne stimuli går ud på at aktivere og stimulere sanserne hos patienterne for at forbedre deres trivsel og livskvalitet. Men denne stimulering også kan have gavn for pårørende, der står ved siden af deres kære gennem denne tid, som ofte er udfordrende.

Sansestimulerende aktiviteter giver pårørende en mulighed for at opnå en dybere forbindelse med deres kære. Fælles oplevelser kan skabe glæde og positive minder, selv i svære tider.

Sansestimulerende aktiviteter kan også være noget, som pårørende og demensramte kan nyde sammen. Dette skaber mulighed for positive og meningsfulde stunder, hvor begge parter kan deltage og føle glæde. Det er dog vigtigt at huske, at sansestimulering skal tilpasses den enkelte patients præferencer og behov. Hvad der virker for én, virker måske ikke for en anden.

Optimering af plejepersonalets tid og opgaver 

Sansestimulering er ikke kun til gavn for personer med demens og deres pårørende. Det kan også være en ekstra ressource for plejepersonalet. Ved at investere tid i at lære at anvende sansestimuli kan plejesektoren ikke kun forbedre trivsel og arbejdsglæde, men også effektivt håndtere opgaver og skabe et mere holistisk arbejdsmiljø.

Konkrete indsatser:

  • Forbedret arbejdsglæde: At engagere sig i sansestimulerende aktiviteter med demensramte borgere kan være en kilde til glæde for plejepersonalet. Det skaber meningsfulde interaktioner og øger tilfredsheden med arbejdet, når man oplever, at man som personale gør en forskel. Det er altafgørende for ens faglige stolthed og arbejdsglæde. Sansestimulering kan også fungere som en afstressende aktivitet, der hjælper med at lette byrden og skabe et mere afbalanceret arbejdsmiljø.
  • Styrkelse af relationen til borgerne: Sansestimulering giver plejepersonalet mulighed for at opbygge en dybere relation til borgere med demens. Gennem positive og berigende oplevelser kan plejepersonalet skabe en atmosfære af forståelse og empati, hvor den nære relation kan skabe et værdifuldt fundament for relationen mellem borgere og personale. Denne relation er vigtig, når der opstår udfordringer, som kræver handling.
  • Fleksibilitet: Implementering af sansestimulering åbner op for mere fleksibilitet og muligheder for plejepersonalet. Når beboere er engagerede i sansestimulerende aktiviteter, får personalet mulighed for at tilpasse deres tidsplaner og opgaver mere frit. Det bidrager til at reducere stress og forbedrer arbejdsmiljøet.
  • Øget tid og muligheder for andre opgaver: Aktiverede borgere, som er i ro og trivsel, betyder ikke kun, at plejepersonalet får mere tid. De får også frigivet hænder til at udføre andre opgaver og fokusere på individuel omsorg. Dette kan føre til bedre tid til personlig pleje, terapeutiske interventioner og støtte til andre beboere, hvilket gavner hele plejemiljøet.

Implementering af sansestimulerende aktiviteter på plejecentre ved omsorg til ældre

At implementere sansestimulerende aktiviteter på plejehjem kan være berigende for både personer med demens, deres pårørende og ikke mindst personalet. Her er nogle gode råd til at implementere sansestimulerende aktiviteter på plejehjem til fordel for både beboere og personale.

  • Forstå borgernes individuelle præferencer: Tag dig tid til at lære beboernes individuelle præferencer og behov at kende. Dette kan gøres ved at observere deres reaktioner på forskellige stimuli for at identificere, hvad der vækker positive responser.
  • Tilbyd forskellige muligheder: Tilbyd en bred vifte af sansestimulerende aktiviteter, hvor de forskellige sanser hos borgeren kommer i spil. F.eks. musik, aromaterapi, berøring eller visuelle stimuli.
  • Uddannelse af personale: Giv personalet relevant uddannelse om fordelene ved sansestimulering og hvordan man bedst implementerer og udfører aktiviteterne til gavn for borgerne. Personalet bør også blive vejledt i brugen af forskellige sansestimulerende produkter.

Det er desuden vigtigt, at personalet har tid og rum til at have en løbende dialog, hvor det er muligt at dele erfaringer og udvikle nye tiltag. Brug feedback fra både borgere, pårørende og personalet til at justere og forbedre aktiviteterne løbende.

Ved at følge disse råd kan plejehjem skabe en berigende oplevelse for både beboere og plejepersonale gennem sansestimulerende aktiviteter. Dette bidrager til et miljø, hvor omsorg, velvære og positivitet blomstrer.

Læs mere om sansestimuli i ældreplejen her.

Læs mere om de produkter, der kan bruges til at yde omsorg for ældre. 

Vi sender til private og offentlige 
i hele Danmark

Vi sender din vare uden beregning når du handler for mindst 800 kroner ekskl. moms

Her hos os kan du betale med EAN-nr, samt alle korttyper

Adresse

Broholmvej 9,
5463 Harndrup
Danmark

Kontakt

Tlf.: +45 7023 5010
E-mail: info@multicare.dk
CVR.: 38728466

Telefontid
Man-Fre: 08.00 – 16.00

Nyhedsbrev

Vi besvarer mails alle hverdage inden for 24 timer

Add to cart